Tuesday, May 19, 2015

Sự kết hợp giữa Agile và thuyết âm dương

Posted by with No comments


Sự kết hợp giữa Agile Leader và thuyết trời đất và âm dương

Yin and Yang ( âm và dương)

 Đất- thuộc tính âm :

   Bạn cần support team, hướng dẫn và bảo vệ team khỏi những tác động bên ngoài, khích lệ động viên từng user, tăng tính độc lập và tính gắn kết làm việc của team.

Trời- thuộc tính dương:

  Đặt ra những tiêu chuẩn cao kì vọng, và các thành viên cần hướng tới, yêu cầu sản phẩm với chất lượng cao


Những khó khăn của từng cá nhân thì dùng Yin để làm, còn những kì vọng và phát triển team cần dùng Yang.Trong dương có âm, trong âm có dương, là sự pha trộn và hoà quyện của phong cách lãnh đạo trong thời kì mới. Bạn cần đủ cứng rắn nhưng cũng cần đủ mềm dẻo  để quản lý và điều hướng toàn team.