Monday, August 1, 2022

Con người team hiệu suất

Posted by with No comments
Tuân thủ integrity: 

  Thông qua việc bạn coi trọng lời hứa của mình, tuân thủ commitment của team trong sprint, bạn sẽ cố gắng hết sức để giữ lời hứa của mình, cùng giúp team đạt commitment 

  Ví dụ: 

 •  Lời hứa của bạn là trước 18h ngày X tôi sẽ hoàn thành tính năng B, bạn cần giữ lời hứa của mình, cố gắng hết sức để đạt được lời hứa ấy với chất lượng chấp nhận, khi bạn cảm thấy đã cố gắng hết sức mà ko đạt được, cần phải thông báo và đưa ra lời hứa mới, cũng như giải quyết hậu quả .

 • Team bạn đưa ra commitment hoàn thành sprint goal, bạn cần cố gắng cùng team để thực hiện lời hứa ấy, thực hiện các chiến thuật như focus, support together để cùng nhau hoàn thành ticket nhanh nhất với chất lượng được định nghĩa theo Definition of Done 


Supportive: 

    Thông qua việc bạn sẵn sàng giúp đỡ những thành viên khác trong team cùng giải quyết bài toán của team, cùng nhau thực hiện lời hứa của team  cũng như bạn sẵn sàng giúp đỡ các team khác giải bài toán chung của công ty. Các thành viên là đồng đội cộng tác cùng nhau hiện thực hóa plan thành những value cho người dùng. 

 •  Bạn sẵn sàng và chủ động giúp đỡ ngay khi nhận ra vấn đề  sẽ gây ảnh hưởng tới commitment hay chất lượng sản phẩm.

 •  Khi một thành viên làm chậm hơn dự kiến, là vị trí nào bạn sẵn sàng nhảy vào cùng giải quyết. Ví dụ như tester gặp vấn đề về nhiều ticket, nếu bạn là dev hay ba bạn hoàn toàn có thể vào làm cùng bằng cách verify checklist hoặc hãy cố gắng nâng cao chất lượng khi chuyển test, nếu dev có vấn đề khó khăn về hiểu tài liệu, là ba và tester bạn cố gắng truyền tải clear nhất và có thể define những case người dùng gặp phải phổ biến hoặc không nhận ra, nếu pe có vấn đề về định lượng effort làm, dev test sẵn sàng join vào cùng để đưa ra 

 • Bạn cộng tác, phối hợp với các đồng đội của mình để đưa sản phẩm nhanh hơn được golive, mang tới value cho người dùng. 

 • Bạn thường xuyên lưu lại và chủ động sharing các knowledge qua từng sprint cho các thành viên khác 

 • Bạn tôn trọng đồng đội của mình và luôn tìm cách giúp đỡ cải thiện đồng đội cùng vì mục tiêu chung 

Ownership:

 Tính làm chủ, sở hữu sản phẩm.Chúng ta cùng nhau làm trên các sản phẩm để mang lại value cho người dùng. 

 •   Thông qua việc bạn sẵn sàng đóng góp vào sản phẩm, đóng góp vào các tính năng cung cấp giá trị cho người dùng,  tham gia tích cực vào sản phẩm, cùng tham gia vào quá trình làm đề bài với bên PO, PE ngay từ giai đoạn đầu 

 •   Nếu sản phẩm có lỗi, hãy xem mình là gốc rễ của vấn đề, tận tâm tận lực và luôn sẵn sàng để giải quyết lỗi 

 •   Luôn quan tâm tới tiến độ sản phẩm so với kế hoạch thông qua từng sprint từ đó luôn đưa ra action để cải thiện và cùng đồng đội của mình đạt được kết quả đề ra   


Việc có quyền sở hữu đi kèm với việc chủ động. Chúng ta tạo ra quyền sở hữu cho mình khi chúng ta có lòng tin rằng việc hành động là việc của mình, chứ không phải trách nhiệm của ai khác. Khi bạn có quyền sở hữu một căn nhà, nó mà cháy thì hành động dập lửa là của bạn, không phải của người qua đường. Khi bạn có quyền sở hữu với kết quả của sản phẩm, thì bạn quan tâm như thể đó là kết quả của cá nhân bạn. Việc thúc đẩy sản phẩm  hay "chữa cháy" sản phẩm  đều là việc của cá nhân bạn. Khi bạn thể hiện quyền sở hữu với đội nhóm, tổ chức hay công ty, bạn làm việc như thế đấy là đội nhóm, tổ chức hay công ty của bạn.

Bạn là người làm chủ, không phải ai đó khác.

Điều này không có nghĩa là bạn bị bắt buộc phải làm tất cả mọi việc, hay không được phép kêu gọi sự tham gia của người khác. Điều đó có nghĩa là bạn có nghĩa vụ hành động để tạo ra ảnh hưởng tới kết quả mà bạn đang sở hữu. Ví dụ bạn có thể có ý tưởng hay để thúc đẩy kết quả, nhưng nó không nằm trong phạm vi công việc của bạn, hoặc nó quá tốn thời gian hay việc thay đổi cần phải tác động tới 1 phòng ban khác: việc thể hiện quyền sở hữu ở đây nghĩa là bạn sẽ đem ý tưởng tới cho người khác, và thuyết phục lôi cuốn để nó có thể được thực hiện và hoàn tất.

Một người thể hiện quyền sở hữu cũng có nghĩa là chúng ta có thể đặt lòng tin người đó sẽ làm việc "đúng".


Rất nhiều công ty coi Ownership như một giá trị văn hoá. Có thể tóm tắt lại các định nghĩa về Ownership trong mấy điểm sau đây:

 • Chủ động với công việc, không chờ đợi

 • Để tâm tới kết quả, nghĩ về điều có lợi nhất cho tổ chức

 • Lãnh trách nhiệm, không đổ lỗi

0 comments:

Post a Comment